Week van de Jonge Mantelzorger

Deze week staat in het teken van Jonge Mantelzorgers. In Nederland groeit een kwart van de jongeren op met zorgen. Zij hebben iemand in hun omgeving met bijvoorbeeld een chronische ziekte, beperking of psychische kwetsbaarheid. Deze jongeren helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudtaken en helpen met het regelen van de zorg. Maar daarnaast maken ze zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten en missen ze soms de nodige zorg en aandacht voor zichzelf. Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger is er landelijk aandacht voor deze jongeren.

Lokaal

In Goirle en Riel kunnen jonge mantelzorgers terecht bij Mainframe of ContourdeTwern. Daar krijgen ze steun en kunnen ze hun zorgen delen. Ben of ken je een jonge mantelzorger? Bel of mail dan met Bram Thewissen of Ingrid Muijs: bramthewissen@mainframe101.nl / T 06 51337740 of ingridmuijs@contourdetwern.nl / T 06 23861758.