Watermolenstraat weer open voor fietsers en voetgangers

Aan de zuidrand van Goirle wordt hard gewerkt aan de bouw van twee nieuwe woonwijken. Komende jaren worden hier ongeveer 350 woningen gebouwd. Duurzaamheid, groen, water en industrieel erfgoed staan hier centraal.

De Leij

Zowel de bouw van de woningen als de aanleg van nieuwe wegen en natuur zijn in volle gang. Om de woningen te bouwen verlegden we de Leij en richtten we het natuurgebied opnieuw in. Inmiddels zijn deze werkzaamheden klaar en is de Watermolenstraat weer open voor fietsers en voetgangers.

Bosbeekjuffers

De natuur vroeg de afgelopen tijd ook aandacht. In dit gebied leeft een groep zeldzame libellen: de bosbeekjuffers. Deze libellen (zo’n 22 in totaal) zijn door gespecialiseerde ecologen van adviesbureau Antea succesvol verplaatst naar een onderkomen ten oosten van het Trambaantje.

Woonwijk

De contouren van de nieuwe woonwijk op het oude Van Besouw-terrein zijn al duidelijk zichtbaar. Er wordt nu gebouwd aan de woningen van fase 1. Binnenkort start fase 2. De bouw van de woningen van Land van Anna op het Van Puijenbroek-terrein is nog niet gestart. Kijk voor meer informatie over de bouwprojecten op www.vanbesouw-goirle.nl en www.landvananna.nl.