Volgende stap voor Omgevingsvisie

Hoe ziet de gemeente Goirle er in de toekomst uit? Die vraag staat centraal in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie maken we samen. De afgelopen maanden bespraken we de hoofdlijnen met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Nu legt het college de concept Omgevingsvisie voor aan de raad. De raad bepaalt de hoofdlijnen en de spelregels in de Omgevingsvisie.

 

Hoofdlijnen en spelregels Omgevingsvisie

Het is goed toeven in de gemeente Goirle. We hebben ‘doenerige’ dorpen en een prachtlandschap. Dat willen we zo houden en versterken. Er komen nieuwe ontwikkelingen op ons af. Hoe gaan we daarmee om? Welke ambities hebben we? Welk gebruik past daarbij op deze plek? Per deelgebied stippelen we de koers voor de toekomst uit. We zetten ook op papier hoe we zorgen dat we deze doelen bereiken. Dat zijn de ‘Gôolse spelregels’. Het raadsvoorstel en de concept Omgevingsvisie staan op www.goirle.nl/omgevingsvisie.

 

Vervolgstappen

De raad besluit op 1 juni over de hoofdlijnen en spelregels. Daarna zetten we inhoudelijk de puntjes op de i. We bereiden ook de invoering voor. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad eind dit jaar een besluit over de definitieve Omgevingsvisie. Voordat het zover is, kan iedereen zijn mening erover geven.