Verlenging TONK: tijdelijke ondersteuning woonkosten

De gemeente wil inwoners helpen die door de coronacrisis moeite hebben om hun woonkosten te betalen. Daarvoor is de TONK, de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Deze regeling liep oorspronkelijk van 1 januari tot en met 30 juni 2021. De regeling is verlengd tot en met 30 september 2021.

Voor wie?

Behalve ondernemers, zijn er ook huishoudens die de vaste lasten niet meer kunnen betalen. Bijvoorbeeld doordat ze veel minder verdienen met werk. Of omdat ze moeten terugvallen op een uitkering. Of er is één inkomen weggevallen en geen recht op een uitkering. De gemeente wil deze huishoudens door deze periode helpen met hulp die bij ze past. Is uw inkomen sterk gedaald? Heeft u daardoor moeite om de vaste lasten te betalen? Meld u dan bij de gemeente.

De voorwaarden

De TONK is een vorm van bijzondere bijstand. U krijgt maximaal 400 euro per maand. Aan deze regeling zijn voorwaarden verbonden. U kunt TONK krijgen als u niet kon voorkomen dat u door corona onverwacht minder inkomen kreeg. En als u daardoor moeite heeft om de noodzakelijke kosten te betalen. We kijken daarbij naar het inkomen en ook naar uw spaargeld. Heeft u recht op een andere financiële regeling of uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. De TONK-ondersteuning hoeft u in de meeste gevallen niet terug te betalen.

Informatie en aanvragen

Wilt u meer weten of een aanvraag doen? Stuur een mail naar tozo@goirle.nl. Dan nemen we snel contact met u op.