Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u als u 18 jaar of ouder bent stemmen voor Provinciale Staten van Noord-Brabant én het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel of waterschap Brabantse Delta, afhankelijk van het waterschap waar u toe behoort. Met uw stem bepaalt u mee wie de nieuwe bestuurders worden van zowel de provincie als het waterschap. Zo heeft u invloed op de keuzes die zij ook in uw woon- en leefomgeving maken.

Kies voor Brabant!
Brabant is een mooie provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is. Om dit in de toekomst te behouden, moeten er keuzes gemaakt worden. Door te stemmen heeft u invloed op de keuzes die de provincie Noord-Brabant in uw omgeving maakt.

Als u gaat stemmen voor de Provinciale Staten, dan heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Zo telt uw stem dus dubbel. Stem woensdag 20 maart 2019 op een kandidaat van de partij die u het meest geschikt vindt en kies voor Brabant!

Meer informatie over de provincie en verkiezingen vindt u op: www.brabant.nl/verkiezingen. Sinds half februari staat ook de Stemwijzer online. Met deze stemhulp kunt u uw politieke voorkeur bepalen.

We mogen weer stemmen!
De waterschappen zorgen voor schoon, voldoende en veilig water. Dat doen zij onder meer door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Daarnaast hebben zij aandacht voor actuele vraagstukken zoals de gevolgen van de klimaatverandering. En hoe de waterschappen dat doen, daar heb jij invloed op!

Breng daarom uw stem uit voor de partij die het beste uw waterbelangen behartigt.

Wat er te kiezen valt, over welke onderwerpen het gaat én welke partijen meedoen, vindt u op www.dommel.nl/verkiezingen of www.brabantsedelta.nl/verkiezingen. Sinds half februari vindt u daar ook de Stemhulp MijnStem om u te helpen bij uw keuze.