Uitkomsten vragenlijst over mobiliteit

570 inwoners vulden de vragenlijst over mobiliteit in. Zij zijn lid van het inwonerpanel of klikten op de link via sociale media of onze website. We gebruiken de uitkomsten bij het maken van het Programma Mobiliteit. Daarin staan onze ambities en hoe we de komende 10 jaar werken aan mobiliteit. En hoe we aandacht geven aan thema’s die daarmee te maken hebben. Denk aan parkeren, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, economische ontwikkeling en elektrische auto’s. Als inwoner heeft u elke dag te maken met het verkeer in Goirle. Uw mening is dus belangrijk bij het maken van de plannen en het bepalen van de prioriteiten. Bent u benieuwd naar de uitkomsten? De nieuwsbrief en het volledige rapport staan op www.goirle.nl/inwonerpanel. Dank aan iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld!