Uitkomsten vragenlijst over klimaatmaatregelen

369 inwoners vulden de vragenlijst over klimaatmaatregelen in. Zij zijn lid van het inwonerpanel of klikten op de link via sociale media of onze website. We gebruiken de uitkomsten om te kijken welke klimaatmaatregelen we komende jaren willen inzetten.

Programma Groen

Het klimaat verandert. Dit kan leiden tot droogte, water- en hitteoverlast. Wat gaan we de komende jaren doen om de overlast te verminderen? Hoe kunnen we inwoners helpen om met het veranderende klimaat om te gaan? Wat betekent dit voor het gras, de bomen, planten en biodiversiteit in Goirle en Riel? Dat komt in het programma Groen. De uitkomsten van het inwonerpanel gebruiken we bij het maken van plannen en het bepalen van de prioriteiten.

Uitkomsten

Bent u benieuwd naar de uitkomsten? De nieuwsbrief en het volledige rapport staan op www.goirle.nl/inwonerpanel. Dank aan iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld!