Tweede inwonersavond aardgasvrij wonen in Goirle en Riel

Maandagavond 11 oktober van 19.30 tot 21.00 uur houden wij een tweede digitale informatieavond over de Transitievisie Warmte (TvW). Wilt u deelnemen aan deze avond, meld u dan aan via info@goirle.nl. U ontvangt dan enkele dagen voorafgaand aan de avond een e-mail met de link voor de bijeenkomst en een instructie over hoe in te loggen.

Transitievisie warmte

Net als iedere andere gemeente in Nederland, moeten wij vóór eind 2021 een TvW vaststellen. Deze inwonersavond wordt gehouden in aanloop naar deze vaststelling. Tijdens de avond presenteren we onze concept visie. De visie geeft richting aan wáár, wanneer en hoe we in Goirleen Riel de komende jaren stappen kunnen maken richting aardgasvrij wonen.

Waarom en hoe van het gas af?

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekendheid voor verwarmen en koken. Dat gaat de komende 30 jaar anders worden. Niet in één keer, maar geleidelijk en in fases. Uiteindelijk krijgen alle inwoners van de gemeente Goirle, net als iedereen in Nederland, te maken met deze verandering. Samen met lokale partijen en inwoners heeft de gemeente onderzocht welke mogelijkheden er zijn om aardgasvrij te worden. En ook hoe we dit in Goirle en Riel het beste kunnen doen. Vaak door middel van een buurtgerichte aanpak. Wat betekent dit voor u? Kunt u uw woning voorbereiden op aardgasvrij? Waar kunt u terecht voor advies? Kunt u meedenken in deze transitie? En wat, als u voorlopig nog aardgas wilt blijven gebruiken? Tijdens de inwonersavond is er ruimte voor het beantwoorden van al uw vragen.