Stichting cultuureducatie van start

Op 18 mei 2021 ondertekenden twee bestuursleden van het burgerinitiatief cultuureducatie Goirle en Riel en wethouder Johan Swaans (Cultuur) namens de gemeente Goirle een intentieverklaring. Hierin zijn voor komend anderhalf jaar de belangrijkste afspraken tussen beide partijen vastgelegd. Het burgerinitiatief kan dus nu echt van start.

Het burgerinitiatief richt een stichting cultuureducatie op en stelt een kwartiermaker cultuureducatie aan. Deze kwartiermaker bouwt bruggen tussen zelfstandige docenten, verenigingen, scholen en culturele aanbieders. Het is een regelaar, initiatiefnemer én aanspreekpunt voor de cultuureducatie in Goirle en Riel. Het burgerinitiatief, de gemeente Goirle en Factorium financieren gezamenlijk de kwartiermaker cultuureducatie. De bedoeling is dat de werkzaamheden per 1 juni 2021 van start gaan. De gemeente en de stichting houden nauw contact om te zorgen voor een goede vormgeving en borging van de naschoolse cultuureducatie.

De gemeente Goirle besloot vorig jaar tot privatisering van cultuureducatie. Daardoor eindigde de samenwerking met Factorium. De docenten gingen als zelfstandige ondernemers verder. De gemeente werkt aan de uitvoering van de cultuurnota die 16 maart 2021 werd vastgesteld. De stichting zorgt ervoor dat de naschoolse cultuureducatie ook de komende periode wordt gecoördineerd door betrokken inwoners, samen met de docenten, voor jongeren in Goirle en Riel. Het college is daar ook blij mee en wenst de stichting cultuureducatie, die verder gaat onder de naam PlanC, veel succes.