Ruime voldoende voor Regiovervoer Midden-Brabant

Een onderzoeksbureau onderzocht de tevredenheid van klanten over het Regiovervoer Midden-Brabant. 450 klanten vulden de vragenlijst in en gaven het vervoer een ruime voldoende. Regiovervoer is o.a. voor inwoners die door een ziekte of beperking geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Beoordelingen

Reizigers beoordelen de kwaliteit van vraagafhankelijkvervoer Midden-Brabant met een 7,3 en het routevervoer met een 7,8. Vooral de reistijd en de klantvriendelijkheid van de chauffeur, de netheid van het voertuig en het veilige gevoel tijdens de rit scoren hoog. De klachtafhandeling is volgens de reizigers onvoldoende. Reizigers gebruiken het vraagafhankelijk vervoer vooral om op bezoek te gaan bij kennissen of om naar een medische afspraak te gaan. Het routevervoer wordt vooral gebruikt om leerlingen naar school te brengen. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de dienstverlening verder te verbeteren.

Regiovervoer Midden-Brabant

Regiovervoer Midden-Brabant is een initiatief van de Midden-Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant en is bedoeld voor doelgroepenvervoer, zoals WMO, Jeugd en leerlingen en OV-reizigers. Zij willen dat alle inwoners in de regio zich kunnen verplaatsen naar werk, school en andere activiteiten, om mee te doen in onze samenleving. Goirle is een van de acht deelnemende gemeenten.