Proef andere manier inzamelen milieustraat

Vanaf de tweede helft van juli houdt de gemeente Goirle samen met Kringloop La Poubelle een proef bij de milieustraat. Hiervoor vindt een aantal testdagen plaats. Doel van de proef is om te kijken of door het wijzigen van de inzameling, meer spullen hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Ook wordt getest of dit voordelen geeft voor de bezoekers en nieuwe kansen biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Testdagen

De proef start met enkele testdagen. De rijroute bij de milieustraat wordt hiervoor aangepast. Afval wordt ingezameld volgens het ‘Stop, drop & drive- principe’. Bezoekers met goederen en grof restafval laten dan hun lading op één plaats achter. Vervolgens halen medewerkers van La Poubelle de spullen eruit die hergebruikt, gerepareerd of gedemonteerd kunnen worden.  

Voordeel bezoekers 

Het voordeel voor bezoekers is minder wachttijd. Door de ‘Stop, drop & drive’ zijn zij naar verwachting sneller thuis. Zij hoeven namelijk geen spullen uit te zoeken. Of dit echt tijdwinst is en de wachttijd verkort, moet de proef uitwijzen.

Nieuw beleid: van afval naar grondstof

De gemeente vindt het belangrijk dat afval goed gescheiden wordt voor meer hergebruik en recycling van grondstoffen. Daarvoor neemt de gemeente maatregelen voor minder restafval. De eerste stap hierin was de verandering van de afvalinzameling aan huis. De verdere stappen komen terug in het nieuwe grondstoffenbeleidsplan voor 2022, dat nu wordt gemaakt. Onderdeel hiervan is ook de toekomst van de milieustraat, die verouderd en te klein is. Met de proef onderzoeken we hoe we de milieustraat klaar kunnen maken voor de toekomst.