Participatieraad zoekt versterking

Bent u sociaal betrokken en wilt u zich inzetten voor de Goirlese en Rielse samenleving? De Participatieraad Goirle zoekt een nieuw lid voor de werkgroep Jeugd, iemand die zich nauw betrokken voelt bij de zorg voor de jeugd, maar die ook mee wil denken op de andere terreinen van het sociaal domein. De participatieraad is sparring partner voor het college en de raad van de gemeente Goirle, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het sociaal domein. Daarvoor zijn de contacten die de Participatieraad onderhoudt met belangengroepen en inwoners erg belangrijk. Geïnteresseerd? Lees meer informatie en het bijbehorende sollicitatieformulier.