Onraad in het buitengebied?

In het buitengebied houden groene BOA’s toezicht. Zij kunnen niet op alle plekken tegelijk zijn. Daarom hebben zij uw ogen en oren hard nodig. Ziet u iets in het buitengebied wat niet hoort? Denk aan dumpingen, wildcrossers, stroperij of het verbranden van afval. Bel dan naar (T) 0900 - 996 54 32 of maak een melding via www.samenmelding.nl Heeft uw melding spoed, bel dan altijd 112.

Samen Sterk in Brabant

Om misstanden in het buitengebied aan te pakken, is er goed toezicht nodig. Samen Sterk in Brabant (SSiB) verzorgt toezicht en handhaving in het Brabantse buitengebied. SSiB is een Brabant brede samenwerking. Gemeenten, provincie, terrein beherende organisaties, particuliere grondeigenaren, waterschappen en waterwinbedrijven doen mee. Samen bewaken en verbeteren we de kwaliteit van het buitengebied in Noord-Brabant. Dit door groene boa’s voor toezicht, handhaving, opsporing en door actieve netwerkopbouw. We willen een schoner en veiliger buitengebied en zorgen voor biodiversiteit.