Nieuwjaarsboodschap

Aan het begin van dit nieuwe jaar blikken we met burgemeester Mark van Stappershoef terug en vooruit. Net als in de traditionele nieuwjaarstoespraak gaat het over gemeente en gemeenschap, vertrouwen en verantwoordelijkheid, vieren en verdriet.

Samen verantwoordelijk

“Op de laatste dag van 2021 bracht ik een bloemetje naar de intens verdrietige jonge Goirlese ondernemer Jan Stoop. Zijn viskraam brandde de avond ervoor volledig af op het parkeerterrein van GSBW. Waarschijnlijke oorzaak: vuurwerk. Enkele uren later op oudjaarsavond stond ik bij een brand in het horecagedeelte van De Haspel. De brandweer rukte met veel en groot materieel uit en smoorde het vuur in de kiem. Maar er is wel flinke schade. Waarschijnlijke oorzaak: vuurwerk. De brievenbus op Plein 1803 compleet uit elkaar geblazen. Oorzaak: explosief vuurwerk. Er waren veel groepjes rondlopende jongeren, kinderen vaak nog. Dagenlang gooiend, knallend en dus ook vernielend. Tijdens de jarwisseling werd het vuurwerkverbod massaal genegeerd.

Een inwoner stuurde een verwijtende mail over dit alles. Aan mijn adres. Ik snap de frustratie en ik ben me zeer bewust van mijn verantwoordelijkheid. Maar als ouders wegkijken of zelfs met hun kinderen over de grens illegaal vuurwerk gaan kopen, dan houdt het op enig moment op. BOA’s en politie hebben zich krachtig ingezet maar daar is niet tegenop te handhaven. Het is te gemakkelijk om dan alleen naar de burgemeester te kijken. Voor een samenleving zijn we samen verantwoordelijk en niet alleen de overheid.”

Probleem of oplossing

“Dat geldt ook voor corona. Deze crisis maakt duidelijk dat wij de werkelijkheid maar beperkt naar onze hand kunnen zetten. Iedereen heeft de keuze bij te dragen aan het probleem of aan de oplossing. Gelukkig zie ik bij de meeste inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen grote bereidheid en veerkracht. Al zijn er ook in Goirle inwoners die vinden dat de regels en adviezen niet voor hen gelden. Ik vertrouw erop dat we deze crisis met hoop en volharding uiteindelijk samen doorkomen.”

Kiezen voor Goirle en Riel

“In 2022 dienen zich ook andere uitdagingen aan. Zoals de gemeenteraadsverkiezingen. Ook het slagen van onze lokale democratie valt of staat met de gevoelde verantwoordelijkheid voor het collectief. Ik heb veel waardering voor inwoners die hun nek willen uitsteken voor het algemeen belang. Het is goed dat er toch weer behoorlijk wat politieke partijen meedoen aan de verkiezingen. Dat valt tegenwoordig niet mee. Er is straks in Goirle weer over een behoorlijke breedte genoeg te kiezen. Dat vereist wel dát u gaat kiezen. Het opkomstpercentage in 2018 was met 55% iets meer dan de helft. In onze actieve gemeenschap moet dat dit jaar toch beter kunnen?”

Onderwerpen die ons raken

“Besluiten van de raad zijn geen ‘klein bier’, maar vaak verstrekkend. In de komende bestuursperiode moet u denken aan de plaatsing van windmolens en zonneweides en de langverwachte nieuwbouw op de hoek Kalverstraat/Tilburgseweg. Deze onderwerpen raken u allemaal en mogen geen verrassing zijn. Daarom zijn alle raadsvergaderingen openbaar, alle stukken vindbaar en communiceren wij er volop over. Zo kunt u als inwoner volgen wat er in uw omgeving gebeurt én daar invloed op uitoefenen.”

Heroriëntatie

“Een belangrijk onderwerp voor de nieuwe raad is de toekomst van Goirle. De financiële vooruitzichten voor 2023 en verder zijn niet goed. Dit komt onder meer door hoge kosten in het sociaal domein en omdat we minder geld van het Rijk gaan krijgen. We treffen hier diverse maatregelen voor. En het vraagt ook om een heroriëntatie op de vraag wat voor gemeente we willen zijn: wat moet gewoon goed zijn en waar gaan we voor goud?”

Goed toeven

“Los daarvan zijn we nog steeds een gemeente waar het goed toeven is. In het jaarlijks onderzoek van Elseviers Weekblad stonden we ook in 2021 nog steeds in de top 50 van ‘Beste Gemeenten’. Ook uit de jaarlijkse burgerpeiling blijkt dat inwoners blij zijn met onder andere de voorzieningen, de mooie wijken en zorg en welzijn. Maar ook met de rust, veiligheid en de ons omringende natuur. Dat zijn dus zaken die we willen vasthouden.”

24.000

“Daarnaast groeien we nog steeds. In 2021 verwelkomden we de tweejarige Luca van Strien als 24.000e inwoner! Samen met zijn ouders verhuisde hij in oktober van Tilburg naar Goirle. De komende jaren staan er in onze gemeente zo’n 1500 nieuwe woningen op de planning. Dit is naast eventuele nieuwe bouwontwikkelingen die zich aandienen. Tot 2050 neemt het aantal 65-plussers in onze gemeente met 25% toe. Er zal dus meer behoefte zijn aan zorg en ondersteuning. Daar moeten we aan werken.”

Ontmoeten

“In 2022 hebben we veel om naar uit te kijken. Corona is een oefening in geduld. De grote opdracht is om het virus met elkaar klein te krijgen. Als dit lukt, kan er zoveel meer. Weer écht ontmoeten. In de winkels, in de horeca, bij evenementen en in onze wijkcentra. En in ons cultureel centrum Jan van Besouw. Weer volop vieren en herdenken en activiteiten organiseren. Door onze verenigingen, de gilden, door wie dan ook.”

Succes vieren

“In elk geval kunnen we uitkijken naar de prestaties van onze Ireen Wüst in februari in Beijing. Voor de vijfde keer doet ze mee aan de Olympische Spelen! Namens onze inwoners wens ik haar succes. Ik hoop dat we bij de (wegens corona uitgestelde) onthulling van haar beeld ook nog ‘verse’ prestaties kunnen vieren.”

Jarig

“Er zijn twee jubilea in 2022 die ik hier met name noem. De Lokale Omroep Goirle, één van de eerste in Nederland, bestaat vijftig jaar! Dit is een prestatie van formaat waar de LOG trots op mag zijn. De LOG vervult in Goirle een belangrijke rol.

Het tweede jubileum betreft ons dorp Riel. Het is in 2022 vijfentwintig jaar geleden dat het dorp werd toegevoegd aan de gemeente Goirle. Voor velen zal dit bijzondere herinneringen oproepen. Ik kijk ernaar uit om die verhalen met elkaar te delen.”

Een mooi jaar

“Er staat voor de gemeente en de gemeenschap veel op stapel voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat we veel mooie momenten met elkaar kunnen delen. En ook dat we elkaar bijstaan bij verdriet. Bovenal hoop dat we straks, terugkijkend, kunnen zeggen: we deden het samen!”

In het Goirles Belang staan deze week twee speciale pagina's gevuld met deze nieuwjaarsbooschap en meer!