Niet eens met de WOZ-waarde?

Op 23 februari heeft u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangen. Daarop staat ook de WOZ-waarde van uw woning of pand. De WOZ-waarde bepaalt onder andere hoeveel onroerende- zaakbelastingen u betaalt en hoe hoog uw ‘eigenwoningforfait’ is. Wij bepalen deze WOZ-waarde zorgvuldig. Op www.goirle.nl/woz kunt u het taxatierapport inzien. Hiervoor heeft u DigiD nodig (bedrijven eHerkenning).

Bezwaar maken

Mocht u vragen hebben over uw WOZ-waarde, de belastingaanslag(en) of van mening zijn dat gegevens niet kloppen, neem dan contact met ons op via belastingen@goirle.nl of (013) 5310 586.  We helpen u graag verder. Bent u het uiteindelijk toch niet eens met uw belastingaanslag(en)? U kunt binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet bezwaar indienen. Dat is niet ingewikkeld, u kunt dit gemakkelijk zelf doen. Dat kan online via www.goirle.nl/belastingen. Hiervoor heeft u DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven. U kunt ook een brief sturen naar:

De heffingsambtenaar van Gemeente Goirle
Postbus 17
5050 AA Goirle