Meer natuur rondom Oostplas

In week 18 startten werkzaamheden rondom de Oostplas om meer natuur te creëren. De (lig)weide wordt een drassige zone voor vogels en amfibieën. Ook komen er kleine dijkjes met wilgen en andere struiken. Een wandelpad en een kleine ingang om een duik te nemen in de Oostplas blijven.  

De aantrekkingskracht van de Oostplas bleek de afgelopen jaren te groot voor kleinschalige recreatie. Daarom besloten we dat per 1 augustus 2020 het gebruik van het strand verboden is. We sloten het strand af met hekken. Dit was een tijdelijke maatregel. Met deze aanpassingen zorgen we voor een structurele invulling van het voormalige strandje en weide.