Langere beslistermijnen aanvragen en afhandelingen meldingen

Sinds het begin van de coronacrisis zijn er meer aanvragen voor vergunningen en Wmo- en jeugdvoorzieningen. Ook hebben we door deze crisis als gemeente diverse extra taken. Daarom wordt de beslistermijn voor deze aanvragen met zes weken verlengd. Ook het afhandelen van meldingen in de openbare ruimte duurt langer. Dat betekent dat u later dan u gewend bent een reactie van ons kunt verwachten.

Hoe weet ik of het langer duurt?

Dat laten we u weten als u vooroverleg heeft over een vergunning, een vergunning indient, een voorziening aanvraagt of een melding in de openbare ruimte maakt. Heeft u onlangs iets ingediend? Dan wordt u hierover apart geïnformeerd.

Wat als het niet kan wachten?

Alle aanvragen en meldingen die binnenkomen beoordelen we op eventuele urgentie. Echte crisiszaken pakken we meteen op.