Koninklijke onderscheiding voor de heer Rian Bedaf

De heer Rian Bedaf nam op vrijdag 22 oktober officieel afscheid als bestuurslid van Stichting Sporthal GHV. Bij deze gelegenheid reikte burgemeester Mark van Stappershoef hem een Koninklijke onderscheiding uit voor het vrijwilligerswerk dat hij gedurende ruim 35 jaar heeft gedaan voor de gemeente Goirle. Rian Bedaf is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer Rian Bedaf (75) was vanaf 1984 tot 1994 secretaris van de Goirlese Handbalvereniging (GHV). Als bestuurslid werkte hij actief mee aan de toekomst van de vereniging en een van de doelen was het realiseren van een eigen verenigingshal. Dit lukte en in 1995 werd Sporthal De Wissel geopend. De heer Bedaf werd secretaris van de Stichting Sporthal GHV en tevens coördinator voor de verhuur van deze sporthal. Hiervoor ontwikkelde hij een verhuur- en declaratiesysteem, onderhield contacten met de huurders en was als lid van het dagelijks bestuur mede verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting. 

 

Sinds 2006 is de heer Bedaf actief als voorzitter en penningmeester bij Dynamic Tennisclub De Wissel in Goirle. Hij heeft onder andere de competitie Zuid Nederland in het leven geroepen en diverse toernooien georganiseerd voor de eigen vereniging en voor Dynamic Tennisbond Nederland (DTBN). Sinds 2008 is de heer Bedaf secretaris van Creatief Centrum Hobbysoos Goirle. Hij heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de groei. Nu zijn er zo’n 200 hobbyisten verbonden aan ‘de Hobbysoos’, die niet alleen uit Goirle komen, maar ook uit de regio.

 

Van 2009 tot 2014 was de heer Bedaf penningmeester van de Stichting Haaren in Beeld en Geluid. Hij zorgde dat alles financieel in orde was voor o.a. de buitenexpositie ‘Haaren in Beeld en Geluid’ en exposities en evenementen bij het Kunsthuis in Haaren. Daarnaast droeg hij ook mede zorg voor operationele en logistieke zaken rondom deze exposities.