Hulp bij (dreigend) baanverlies

Door de coronacrisis dreigen meer mensen hun werk te verliezen of zijn ze dit inmiddels al kwijtgeraakt. Daarom is het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Arbeidsmarktregio Midden-Brabant opgericht. Dit team biedt extra, intensieve begeleiding en ondersteuning om aan het werk te blijven of om nieuw werk te vinden. Een opstap naar nieuw werk dus.

Hulp

Het is belangrijk dat inwoners die hun baan kwijt zijn of deze dreigen te verliezen zo snel mogelijk nieuw of ander werk vinden. Het UWV, de gemeente of de vakbond kan hierbij ondersteunen. Maar juist nu kunnen sommige mensen wat extra hulp gebruiken. Denk aan mensen die (om)scholing nodig hebben voor de nieuwe baan die langs komt. Of mensen die het solliciteren verleerd zijn omdat zij dit al lang niet meer gedaan hebben. Voor hen is het RMT opgericht.

Maak werk van werk 

Geldt dit voor u? Bent u als gevolg van de coronacrisis uw baan of werk verloren of dreigt u dit te verliezen? Heeft u hierbij extra hulp nodig? Pak dan deze kans en maak werk van uw werk samen met het RMT Arbeidsmarktregio Midden-Brabant. U krijgt professionele, persoonlijke en onafhankelijke ondersteuning en begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan, maar blijft zelf altijd de baas over wat er gebeurt.

Informatie

Voor meer informatie kijkt u op www.rmtmiddenbrabant.nl.