Hoofdlijnen Omgevingsvisie klaar

Hoe ziet de gemeente Goirle er in de toekomst uit? Die vraag staat centraal in de Omgevingsvisie. De gemeenteraad heeft vorige week een besluit genomen over de hoofdlijnen en de spelregels.

Concept

Het is goed toeven in de gemeente Goirle. We hebben ‘doenerige’ dorpen en een prachtlandschap. Dat willen we zo houden en versterken. Er komen nieuwe ontwikkelingen op ons af. Hoe gaan we daarmee om? Welke ambities hebben we? Welk gebruik past daarbij op deze plek? Per deelgebied stippelen we de koers voor de toekomst uit. Ook staat op papier hoe we zorgen dat we deze doelen bereiken. Dat zijn de ‘Gôolse spelregels’. De Omgevingsvisie maken we samen. Inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners praten in alle fases van het proces mee. De concept Omgevingsvisie staat op www.goirle.nl/omgevingsvisie.

Vervolgstappen

We zetten nu inhoudelijk de puntjes op de i. We bereiden ook de invoering voor. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad eind dit jaar een besluit over de definitieve Omgevingsvisie. Voordat het zover is, kan iedereen zijn mening geven. De Omgevingsvisie is een levend document. Dat wil zeggen dat we hem elke 2 jaar tegen het licht houden. Om te bekijken of wat erin staat nog actueel is.