Herinnering: geef uw mening over klimaatmaatregelen

Heeft u de vragenlijst over de gevolgen van klimaatverandering al ingevuld? U heeft nog tot en met 1 juli de tijd. De vragen gaan over bijvoorbeeld wateroverlast, hitte en droogte. Welke maatregelen kunnen we nemen om hiermee om te gaan? Wat vindt u van het groen (bomen, gras en planten) en de biodiversiteit (veel verschillende vlinders en insecten) in onze gemeente? De uitkomsten gebruiken wij om te kijken welke maatregelen we komende jaren nemen. Geef ook uw mening!

Wilt u de vragenlijst ook nog invullen, maar bent u (nog) geen lid van het inwonerpanel? Dan kunt u toch de vragenlijst invullen. Ga hiervoor naar de pagina www.goirle.nl/onderzoek.

Let op: U kunt de vragenlijst nog invullen tot en met donderdag 1 juli.