Bouw Van Besouw terrein hervat

Doordat het beroep bij de Raad Van State  tegen de bouw van de woningen op het Van Besouw terrein is ingetrokken is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De bouw van de woningen kan nu verder. De omgevingsvergunning voor fase 2, de bouw van 32 appartementen en 16 woningen, kan nu ook worden afgegeven.

Extra openbare parkeerplaatsen

Belangrijk punt van bezwaar was het aantal parkeerplaatsen. De ontwikkelaar (NBU), heeft toegezegd vier extra openbare parkeerplaatsen aan te leggen op het terrein. Deze komen aan de Kerkstraat ter hoogte van de speeltuin.

Daarnaast werd al tijdens de raadsvergadering van 20 september 2020 toegezegd dat de gemeente met de bewoners van de Kerkstraat in gesprek gaat om een oplossing te zoeken wanneer in de praktijk blijkt dat er een parkeerprobleem ontstaat door de nieuwe woonwijk.

Zuidrand

De ontwikkeling van het Van Besouw terrein maakt onderdeel uit van het plan Zuidrand. Een gebied waar circa 350 woningen worden gebouwd. De komende jaren worden twee voor Goirlese begrippen unieke woonwijken gebouwd op deze voormalige fabrieksterreinen, die aan de noordkant grenzen aan het centrum van Goirle, en aan de zuidkant aan het prachtige landschap. In de wijken staan duurzaamheid, groen, water en industrieel erfgoed centraal. Meer informatie over de twee bouwprojecten vindt u op www.vanbesouw-goirle.nl en www.landvananna.nl