Bevrijd van vergetelheid

Op 4 mei startte Regionaal Archief Tilburg een project om oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog uit omgeving Tilburg, een levensbeschrijving én een gezicht te geven. Hoewel het meer dan 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, blijft het belangrijk de slachtoffers te herdenken. Door hun verhaal te vertellen, blijven de herinneringen aan hen levend. Alle oorlogsslachtoffers uit omgeving Tilburg zijn opgenomen in de Wiki Midden-Brabant en het archief streeft er naar van ieder een levensbeschrijving én foto op te nemen. Van sommigen is er maar beperkte of zelfs geen informatie bekend behalve naam en overlijdensdatum.

Helpt u met het schrijven van de levensverhalen van deze personen?

Regionaal Archief Tilburg heeft hulp nodig om deze levensverhalen vast te leggen door ontbrekende informatie aan te vullen met verhalen of foto’s. Kunt u de gegevens van het archief aanvullen, stuur uw reactie dan naar info@regionaalarchieftilburg.nl onder vermelding van Wiki Oorlogsslachtoffers. Het project loopt van 4 mei tot 27 oktober, de bevrijdingsdag vanTilburg.