Begroting 2022

Het college van burgemeester en wethouders presenteert maandag de begroting. Het is de laatste voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De begroting voor 2022 is sluitend met een positief saldo van 795.000 euro. Voor de jaren daarna zijn er onzekerheden en financiĆ«le zorgen. Daar moeten we ons op voorbereiden. Het college trekt alleen extra geld uit voor strikt noodzakelijk en zeer wenselijk beleid. Het college stelt geen belastingverhogingen voor.

Stukken bekijken

U kunt de begroting bekijken op www.goirle.nl/financien

Besluitvorming

Het college legt de begroting voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt er een besluit over. De gemeenteraad bespreekt de begroting op:

  • beeldvormende vergadering: 12 oktober
  • oordeelsvormende vergadering: 19 oktober
  • besluitvormende vergadering: 9 november

 

U kunt de vergaderingen online volgen via www.raad.goirle.nl. Vanwege de coronamaatregelen kan publiek niet in de zaal aanwezig zijn. Tijdens de vergadering op 12 oktober kunnen inwoners inspreken. U kunt zich daarvoor aanmelden via griffie@goirle.nl