Aanslagbiljet in de brievenbus

De aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen zijn bezorgd in Goirle en Riel. Hieronder leest u wat u moet doen als u vragen heeft of bezwaar wilt maken.

Onderbouwing woz-waarde
Wilt u meer weten over de onderbouwing van de waarde van uw pand, dan kunt u deze inzien door de bijbehorende pagina te bezoeken. U logt in met DigiD; bedrijven doen dat met eHerkenning.

Aanslag bewaren
Uw aanslag gemeentelijke belastingen is ook uw woz-beschikking met woz-waarde. Deze informatie heeft u nodig voor uw belastingaangifte over 2019. Bewaar uw aanslag goed.

Bezwaar maken?
De gemeente Goirle doet haar best om de woz-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u vindt dat we een fout gemaakt hebben of als u het oneens bent met de hoogte van de woz-waarde van uw object, dan kunt u dit eenvoudig via een bezwaarschrift aan ons kenbaar maken. Doet u dit binnen zes weken na dagtekening 26 februari 2019. U hoeft hier niet speciaal een taxatierapport voor te laten opmaken; ook tussenkomst van een taxatiebureau of makelaar is niet nodig.

Kwijtschelding
Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van rioolheffing (gebruikersdeel), de afvalstoffenheffing en hondenbelasting (alleen de eerste hond). Het aanvraagformulier is op de bijbehorende pagina te vinden. Heeft u in 2018 kwijtschelding gehad, dan toetsen wij automatisch of u hier dit jaar ook recht op heeft. U wordt hierover per brief geïnformeerd.

Meer informatie?
Heeft u na het lezen van de meegestuurde toelichting nog vragen, dan kunt u meer informatie vinden op de bijbehorende pagina of door contact met ons op te nemen via (013) 5310 586 (ma-vr 9.00 - 17.00 uur) of belastingen@goirle.nl.

Stijging afvalstoffenheffing
Opvallend in de gemeentelijke belastingen dit jaar is de stijging van de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Die wordt meestal alleen aangepast aan de inflatie, met een paar procenten. Dit jaar is de stijging 20%, ongeveer 19 euro extra voor eenpersoonshuishoudens en 35 euro voor meerpersoonshuishoudens. Die stijging wordt veroorzaakt door de hogere kosten van afvalverwerking. Daarnaast zijn in de vorige jaren die kosten te laag ingeschat. Dat maakt het verschil nu extra groot. Daarom heeft de gemeente besloten om dit jaar een deel van die kosten uit de 'reservepot' te betalen. Maar in de toekomst hanteert de gemeente wel weer gewoon kostendekkende tarieven.

Nog beter scheiden
Die afvalverwerkingskosten zijn behoorlijk gestegen, daar kunnen we als gemeente niet veel aan doen.  Maar wat we wél kunnen doen, aldus wethouder Schellekens: "Minder afval aanbieden en nog beter scheiden. Dat zijn dan ook speerpunten van onze nieuwe manier van afval ophalen waar we dit jaar mee beginnen."