Verontreiniging Tilburgseweg 75

Gisteren startte Brabant Water met de vervanging van 4 drinkwateraansluitingen aan de Tilburgseweg. Dit omdat er in het drinkwater perchloorethyleen (PER) is gevonden. Dat is een stof die niet in het drinkwater thuishoort. Inmiddels heeft de GGD laten weten dat er geen gezondheidseffecten te verwachten zijn. Ook niet bij jarenlang gebruik.

Burgemeester Mark van Stappershoef: “Ik kan me goed voorstellen dat de bewoners en hun buren zijn geschrokken van de berichten. Als burgemeester werd ik hiermee gisteravond geconfronteerd. Ik voel de zorg voor de inwoners van Goirle. Daarom heb ik gisteravond en vanmorgen samen met wethouder Liselotte Franssen (portefeuillehouder externe veiligheid) overlegd met de betrokken partijen.” De provincie Noord-Brabant is het bevoegd gezag. Dat betekent dat de provincie besluiten neemt over deze situatie.

Geen gezondheidseffecten

Bewoners hoeven geen gezondheidseffecten te verwachten. Ook niet als zij het kraanwater jarenlang hebben gebruikt. Inwoners van Goirle, ook aan de Tilburgseweg, kunnen volgens Brabant Water dus gewoon kraanwater gebruiken.

Onderzoeken

Daarnaast zijn er op dit moment nog veel andere vragen. Bijvoorbeeld over de verontreiniging, de verspreiding en de gevolgde procedures. Om die vragen te beantwoorden zijn er verschillende onderzoeken gestart. Hierop verwachten we de komende dagen de eerste antwoorden. Dan bekijken we wat er op korte termijn verder moet gebeuren. Wethouder Franssen heeft bij provincie als verantwoordelijk bestuursorgaan aangedrongen om met de omgevingsdienst een uitgebreid onderzoek te doen naar de gang van zaken.

Meer informatie

We begrijpen dat inwoners ook vragen hebben. De antwoorden komen zo snel mogelijk op deze pagina. Heeft u nog vragen over de kwaliteit van het drinkwater? Dan kunt u bellen met Brabant Water.

* Lees ook de update over de vervolgstappen van de verontreiniging aan de Tilburgseweg.