Strand Oostplas afgesloten

Vanaf 1 augustus is het niet meer toegestaan om te recreëren op het strand bij de Oostplas. Om het gebruik van het strand en het achterliggende gras tegen te gaan wordt het gebied afgezet met hekken en als weiland gebruikt. Er zijn borden geplaatst die aangeven dat het verboden is het gebied te betreden. Het verbod gaat in vanaf 1 augustus 2020.

Maatregelen

  • Verbodsborden: we plaatsen zaterdag 1 augustus borden die aangeven dat het verboden is om het strand en achterliggende veld te betreden. 
  • Verblijfsverbod: het is te allen tijde verboden het strand en het achterliggende veldje te betreden. Langs de Hoge Wal geldt bovendien tussen 22.00 uur en 06.00 uur een verblijfsverbod voor onbevoegden. Als de borden zijn geplaatst, gelden ze meteen. Iedereen die het verbod overtreedt, riskeert een boete.
  • Stopverbod: langs de Hoge Wal, tussen de Lage Wal en de hoek bij de Walhoeve geldt een stopverbod voor voertuigen. Dit stopverbod geldt ook voor de berm. De borden die een stopverbod aangeven, zijn al geplaatst. Ze gelden dan meteen. 

Handhaving

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) en de politie houden toezicht op het naleven van de maatregelen. De Oostplas wordt regelmatig bezocht door politie en BOA. Indien mogelijk wordt er direct gereageerd op meldingen. Op warme dagen is het toezicht nog intensiever dan normaal. U kunt overlast melden bij de politie via 0900-8844.