Samen tegen ondermijning op social media

Vandaag start de gemeente Goirle in samenwerking met de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland met een social media campagne. Het doel van deze campagne is om de meldingsbereidheid te vergroten door in de directe omgeving van inwoners het bewustzijn van de effecten van ondermijnende criminaliteit te vergroten. De campagne is een pilot en duurt vier weken. Tijdens deze vier weken wordt het effect van de campagne gevolgd.

Bewustwording
Deze campagne moet zorgen voor meer bewustwording van de effecten van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast biedt het handelingsperspectief door uit te leggen waar iets gemeld kan worden, hoe dit moet en wat inwoners erna kunnen verwachten. Burgemeester Mark van Stappershoef: “De aanpak van ondermijning is niet iets van de overheid alleen, ook inwoners spelen hierin een rol. Ondermijning is geen 'ver van hun bed' show, maar vindt mogelijk ook in hun eigen buurt plaats. Mensen zien van alles in hun directe leefomgeving, mensen weten veel. Ook over ondermijnende criminaliteit. Maar weten ze dat zelf wel?  Met deze campagne via social media hopen we de kennis te vergroten en de bereidheid om verdachte situaties te melden, te verhogen.”

Op maat en gericht
Inwoners uit delen van onze gemeente krijgen verschillende vormen van content te zien, dit gaat van filmpjes tot een quiz, tot korte animaties, gekoppeld aan de leefomgeving (wijk) van de ontvanger.  Op deze manier wordt de boodschap letterlijk dichtbij gebracht.

Pilot
Naast de gemeente Goirle starten vandaag de gemeente Breda, Loon op Zand en de politie in Den Bosch ook met de campagne. De gemeente Best, Tilburg, Vught en Haaren volgen later. Tijdens campagne wordt bijgehouden door wie en hoe de content ontvangen wordt. Deze gegevens worden geanalyseerd en geëvalueerd. Vervolgens kan de meest effectieve campagne samengesteld worden voor de toekomst.

Wat is ondermijnende criminaliteit?
Een van de grote gevaren voor de samenleving is de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit noemen we ondermijning, waarbij het gaat om illegale activiteiten die bijna niet uit te voeren zijn zonder gebruik te maken van legale diensten vanuit de bovenwereld zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Dit heeft verschillende uitingsvormen, waaronder in de vorm van hennepkwekerijen en drugslabs in wijken en buurten of het buitengebied.

Melden
Melden kan makkelijk via de politie online via de website van de politie of door te bellen met 0900-8844. Anoniem melden kan online via Meld Misdaad Anoniem of door kosteloos te bellen met 0800-7000. Onderneem nooit zelf actie wanneer u een lab of kwekerij vindt maar maak daar melding van!