Lintjesregen 2020: acht onderscheidingen

Lintjesregen 2020

8 inwoners werden op vrijdag 24 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau tijdens de ‘lintjesregen’. Vanwege de coronacrisis belde burgemeester Mark van Stappershoef de gedecoreerden (met beeld) om hen te verrassen en feliciteren. Later in het jaar zal de burgemeester de gedecoreerden toespreken en worden de versierselen opgespeld. De Kanselarij der Nederlandse Orden bepaalt hiervoor een datum.

Acht gedecoreerden
Namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander reikte burgemeester Van Stappershoef virtueel lintjes uit aan:

Mevrouw Mien Glaser – Van der Spek (Goirle) voor bijna 30 jaar inzet binnen de Goirlese gemeenschap. O.a. RK Sint Caeciliakoor en parochie Sint Jan kerk en eetprojecten voor alleenstaande mensen.

De heer Joop Spermon (Goirle) voor ruim 40 jaar inzet als vrijwilliger voor de lokale samenleving. O.a. Lokale Omroep Goirle, Vereniging van Postzegelverzamelaars Tilburg (VPT) en Stichting Leergeld Goirle en Riel.

Mevrouw Margo Crombach – Van der Werf (Goirle) voor meer dan 25 jaar inzet voor het basisonderwijs in de gemeente Goirle. O.a. Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle, Stichting ter Ondersteuning van het Katholiek Basisonderwijs Goirle, peuterspeelzaal, bibliotheek, Stichting Wereldwinkel Goirle, collectes voor diverse goede doelen en mantelzorg voor een vriendin.
 
Mevrouw Riet Vromans – Van Gestel (Riel) voor 40 jaar inzet voor o.a. de EHBO-vereniging, de parochies van Alphen en Riel, het gemengd koor in Riel en het Riels Dames Koor (RIDAKO).

De heer Henk Aerts (Riel) voor 40 jaar inzet voor de Rielse dorpsgemeenschap. O.a. EHBO-vereniging Riel, Stichting Culturele Accommodaties Riel en de parochie in Riel.

De heer André Müller (Goirle) voor meer dan 30 jaar inzet voor de lokale samenleving. O.a. EHBO-vereniging, Gemengd koor Goirle, jongerenkoor GoTiKo (Goirles Tiener Koor), Sportclub ‘de doorzetters’ en basisschool Wandelbos in Tilburg.

De heer Jan van den Brekel (Goirle) voor 30 jaar mantelzorg en vrijwilligerswerk. O.a. rolstoelhockeyclub Colours Hockeyteam Tilburg, SP afdeling Goirle, eetgroep Potpourri, eetgroep ’t Braoipanneke en als taalcoach voor statushouders.

De heer Hein Nijhuis (Goirle) voor ruim 30 jaar inzet voor de lokale samenleving in Goirle. O.a. Mixed Hockey Club Goirle, Stichting Gezondheid en Welzijn Goirle, Golfclub Midden-Brabant, en thuiszorgorganisatie ZuidZorg.

In het bijbehorende persbericht leest u meer over de verdiensten van de gedecoreerden.