Gemeenteraad vergadert digitaal

Burgemeester Mark van Stappershoef

Beste inwoners,

Door de corona-maatregelen kunnen we raadsvergaderingen niet houden zoals normaal. Ik vind het als burgemeester van groot belang dat het democratische proces en de besluitvorming ook in deze moeilijke tijd toch door kunnen gaan. Daar hebben we nu een oplossing voor.

Ik ben blij dat sinds vorige week de raad en het college weer op volle sterkte zijn. Liselotte Franssen is tijdens een bijzondere vergadering benoemd tot wethouder en Paul Brouwers werd benoemd tot raadslid. Deze vergadering duurde zo kort mogelijk en had slechts enkele deelnemers zodat er ook anderhalve meter afstand bewaard kon worden. Gelukkig konden we het in dit geval zo oplossen. Maar dat kan natuurlijk niet bij vergaderingen waar we inhoudelijke informatie uitwisselen of in debat gaan.

Achter de schermen is de afgelopen weken daarom hard gewerkt om digitaal vergaderen mogelijk te maken. Een onlangs aangenomen spoedwet van het kabinet heeft hier nu in voorzien. Ik ben dan ook blij u te kunnen melden dat de gemeenteraad van Goirle vanaf deze week digitaal bijeenkomt. Dit alles via een programma dat voldoet aan de veiligheidsnormen. Zo kan de gemeenteraad veilig en in de volledige bezetting vergaderen.

U hoeft van de lokale politiek bovendien niets te missen want de vergaderingen zijn allemaal online te volgen via https://raad.goirle.nl. Ook de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken vindt u op deze website. Door het beeldbellen, Facetimen en Skypen zijn veel mensen de afgelopen weken een stuk digitaal vaardiger geworden dus ik denk dat u ons wel weet te vinden. Komt u er toch niet helemaal uit? Bel of mail dan even met de griffie.

Ik vind het ook belangrijk dat u als inwoner ook in deze tijd kunt blijven deelnemen aan het publieke debat. Daarom wijs ik u er graag op dat u tijdens oordeelsvormende vergaderingen als inwoner van Goirle ook gebruik kunt maken van het spreekrecht. Dit gaat op dezelfde manier als altijd: u neemt daarvoor telefonisch of per e-mail contact op met de griffie. Doet u dit bij voorkeur uiterlijk op de dag voorafgaand aan de vergadering, zodat er goede afspraken gemaakt kunnen worden over de manier waarop u wordt aangesloten op de digitale vergadering.

Ook op dit punt passen we ons dus aan vanwege de corona-maatregelen. Ik zie dat inwoners dit thuis ook goed doen. Dank daarvoor want: alleen samen krijgen we corona onder controle.

Mark van Stappershoef
Burgemeester

Zie eerdere corona-nieuwsberichten