Omgevingsvisie vertraagd door coronavirus

Het coronavirus zorgt voor vertraging bij het maken van de Omgevingsvisie. Er is nog geen besluit over de bouwstenennotitie. Vanwege de maatregelen kunnen we ook niet verder met fase 2. De werkzaamheden liggen nu stil.

De eerste fase is het opstellen de bouwstenennotitie. Die is klaar maar de raad heeft er nog geen besluit over genomen. De vergaderingen gingen niet door vanwege het coronavirus. Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor fase 2 gestart. In die fase gaat het om gezamenlijk koers bepalen, het maken van strategische beleidskeuzes en de vertaling daarvan in de concept-omgevingsvisie. Hiervoor hebben we de inbreng nodig van inwoners, ondernemers en ketenpartners. Het organiseren van bijeenkomsten kan nu niet.

Wanneer we de draad kunnen oppakken is nog onzeker. De verwachting is dat we tenminste 1 of 2 kwartalen vertraging oplopen. Dit betekent dat de Omgevingsvisie niet in 2020 klaar is.