Goirle pioniert met de Omgevingswet

Met meer dan 17 miljoen Nederlanders op ruim 41.000 km2 moeten we in ons land goed nadenken hoe we onze leefomgeving inrichten. Ook in de provincie Noord-Brabant. Denk aan de Brabantse steden, waar economische groei samengaat met een grote vraag naar meer en betaalbare woningen én een betere bereikbaarheid. En waar tegelijk ook duurzaamheid en klimaatverandering vragen om ruimte. Of denk aan de Brabantse intensieve veehouderijgebieden die versneld een vernieuwingsslag doormaken omdat waardevolle natuurgebieden lijden onder de uitstoot van ammoniak.

Landelijke bekendheid proeftuin Goirle
Het Rijk is bezig met de uitwerking van een Nationale Omgevingsvisie. In dit verband werd in een recent persbericht de Proeftuin Goirle benoemd. Letterlijk stond er “Een goed voorbeeld van hoe bij de inrichting van de provincie Noord-Brabant op een slimme manier rekening wordt gehouden met verschillende belangen”. Het bijzondere proces waarbinnen de Proeftuin zich ontwikkelt, wordt dus nog steeds in het land gevolgd en gewaardeerd!

Leren door te experimenteren
Proeftuin Goirle blijft iets heel bijzonders. Het feit dat het vernieuwend is en dat het een hele complexe situatie betreft, heeft logischerwijs tot gevolg dat niet alles even soepel en snel gaat als iedereen zou willen. Maar dat hoort bij het “leren door te experimenteren”. Er is immers nog geen blauwdruk voor de aanpak van dit soort ingewikkelde gebiedsopgaven binnen de huidige en toekomstige veranderende omgeving. Goirle is dus als echte pionier bezig met een ontdekkingstocht waarbij zij nieuwe werkwijzen uitproberen en ondervinden wat werkt en wat niet werkt.

Meer informatie over de proeftuin Goirle