Vrijwilligersprijs 2019

De gemeente Goirle roept inwoners op om kandidaten te nomineren voor de vrijwilligersprijs 2019. Deze prijs is ingesteld door de gemeente Goirle om haar waardering voor vrijwilligers kenbaar te maken. Als u iemand kent van wie u vindt dat hij of zij zich extra heeft ingezet in het vrijwilligerswerk, dan kunt u deze persoon nomineren. Het is ook mogelijk om een vereniging te nomineren. U kunt nu al uw nominatie bekend maken. De uiterlijke inzenddatum is woensdag 2 oktober 2019. De vrijwilligersavond vindt dit jaar plaats op vrijdag 6 december.

Ook dit jaar gaan we weer een Stimuleringsprijs voor jonge vrijwilligers uitreiken.
We roepen dan ook mensen op een jonge vrijwilliger (tot 25 jaar) te nomineren.
Aan de prijs is een bedrag van € 350,- verbonden. Dit bedrag is bedoeld voor ambassadeurswerk. Het geld moet besteed worden aan de vereniging waar de vrijwilliger werkzaam is. Het doel van deze prijs is dat er een stimulerende werking van uitgaat.

Aanmelding
Vul onderstaand aanmeldformulier in en stuur dat naar: Gemeente Goirle, t.a.v. Maggie de Jong, postbus 17, 5050 AA Goirle of mailt u naar maggie.de.jong@goirle.nl. U kunt het aanmeldformulier ook ophalen bij de balie van het gemeentehuis.

Een onafhankelijke, deskundige jury bespreekt de nominaties en doet een voordracht aan het college van burgemeester en wethouders. Tijdens de vrijwilligersavond op vrijdag 6 december wordt de uitslag bekend gemaakt.