Stembureauleden gezocht!

Op 20 maart worden de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen gehouden. Op 23 mei 2019 voor het Europese Parlement. Wij zijn voor beide dagen op zoek naar enthousiaste mensen die willen helpen op één van de 14 stembureaus in de gemeente.

Wat zijn jouw taken als stembureaulid?
Als stembureaulid zorg je ervoor dat de kiezers hun stem kunnen uitbrengen. Je zorgt samen met de andere leden voor een juiste gang van zaken binnen het stembureau.  Bijvoorbeeld door de controle van stempassen, identiteit en het uitreiken van de stembiljetten aan de kiezers.

Op elk stembureau zijn er twee ploegen. Een ploeg begint om 07.00 tot 14.00 en de andere ploeg begint om 13.45 tot 21.00. Elke ploeg bestaat uit 4 leden, waarvan er één voorzitter of plaatsvervangend voorzitter is. Na 21.00 uur, als het stembureau sluit, worden de stemmen geteld. Dat wordt gedaan door beide ploegen van het stembureau.

Wat zijn de taken van een voorzitter?
Als voorzitter heb je de leiding in het stembureau. Naast de genoemde zaken voor stembureauleden, zorgt de voorzitter voor orde in het stembureau. Je helpt de stembureauleden en zorgt voor de organisatie van het tellen van de stemmen. Tot slot zorg je voor de administratieve afhandeling van de verkiezingen in jouw stembureau.

Wat krijg je er voor terug?
• Een kijkje in de keuken van de verkiezingen!
• Voor een dag werken op het stembureau ontvang je een vergoeding van € 120,- als stembureaulid,  €145,- als plaatsvervangend voorzitter en  € 160,- als voorzitter.
• Je krijgt informatie via (verplichte) e-learning, zodat je met voldoende kennis aan de slag kunt.

Interesse?
Heb je interesse om op 20 maart 2019 en/of op 23 mei jouw steentje bij te dragen aan de verkiezingen door te werken op een stembureau? Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marieke Spijkers of Marijke Versteeg: 013-5310521/013-5310520 of stuur een mail naar verkiezingen@goirle.nl.