Noodkap boom Tilburgseweg

Vanavond is een boom aan de Tilburseweg gekapt. De boom verkeerde in slechte staat en zou een gevaar op kunnen leveren voor weggebruikers. De boom stond bij een woning op de hoek Tilburgseweg /Rillaerse Baan en de kans was groot dat de boom bij een sterke wind of een storm om zou vallen op de weg. Aanleiding voor burgemeester Van Stappershoef om gebruik te maken van zijn bevoegdheid om een noodkap toe te staan. Hiermee kan een boom gekapt worden zonder vergunningaanvraag. Dit kan alleen als de situatie zodanig spoedeisend is dat niet gewacht kan worden op de vergunningprocedure.