Meld initiatieven zonneparken

De gemeente Goirle heeft de ambitie het energieverbruik in de gemeente duurzaam op te wekken. Hiervoor is de visie Zonnewijzer en Windrichting opgesteld. In de visie is onder andere 40 hectare aan zonneparken als ambitie opgenomen. Heeft u een initiatief voor een zonnepark dat groter is dan 1,5 hectare, dan vragen wij u zich te melden.

Gelijke kansen
Het aantal vergunningen dat kan worden verleend is begrensd, waardoor niet iedereen een vergunning kan krijgen voor de aanleg van een zonnepark. Om de verdeling eerlijk te laten verlopen, geeft de gemeente Goirle iedereen de kans om hiervoor in aanmerking te komen.

Eenvoudig aanmelden
Bij de eerste aanmelding is nog geen volledig uitgewerkt plan nodig. U hoeft alleen de grootte en de locatie aan te geven. Wij vragen initiatiefnemers die zich eerder hebben aangemeld het formulier ook in te vullen. Zij hebben hierover een brief ontvangen. Aanmelden kan tot 1 januari 2020.

Afweging en keuze
Daarna gaat de gemeente Goirle de initiatieven afwegen op basis van vooraf bepaalde criteria. Deze criteria komen onder andere uit de visie Zonnewijzer en Windrichting. Het afwegingskader is op dit moment in ontwikkeling, initiatiefnemers hoeven er bij de aanmelding van hun initiatief niet op in te gaan. Als de toetsingscriteria klaar zijn, worden initiatiefnemers hiervan op de hoogte gesteld en kunnen zij hun uitgewerkte plan indienen.

Aanmelden
Wilt u een initiatief aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in.