Nieuwe Jeugdgemeenteraad

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst installeerde burgemeester Mark van Stappershoef op woensdag 2 oktober de elfde Jeugdgemeenteraad (verder: JGR). In de raadzaal van de gemeente Goirle, legden de nieuwe leden onder toeziend oog van een gemeenteraadslid, ouders, grootouders, broertjes en zusjes een verklaring af ten overstaan van burgemeester Van Stappershoef. Zij beloofden eerlijk verkozen te zijn - geen cadeaus te hebben uitgedeeld in ruil voor stemmen - en hun werk voor de JGR eerlijk te doen.

Nieuwe leden
In de JGR zitten 16 kinderen uit groep zeven van de basisschool. Iedere basisschool in de gemeente Goirle levert twee jeugdgemeenteraadsleden af. Zij zijn door middel van verkiezingen op hun school verkozen door hun medescholieren. Wethouder Piet Poos is blij dat er weer nieuwe Jeugdgemeenteraadsleden klaar staan: ‘Kinderen leren zo al jong hoe een politiek systeem werkt en hoe zij invloed kunnen uitoefenen. Daarnaast helpt het ons ook om beter op de hoogte zijn van wat leeft onder de jeugd. Ik vind het heel waardevol dat kinderen op een speelse manier kennis maken met taken en verantwoordelijkheden van onze gemeente. Niet alleen voor nu, maar ook voor in de toekomst.’

Dankwoord
Voordat de nieuwe JGR kon worden geïnstalleerd, nam wethouder Piet Poos als voorzitter van de JGR afscheid van de vorige JGR, die zich de afgelopen twee jaar heeft ingezet voor een beter Goirle. Hun hoofdproject was de toekomstvisie over het Cultureel Centrum Jan van Besouw. Ook bespraken zij onderwerpen als het voorkomen van pesten onder jongeren. Wethouder Poos bedankte alle oud-leden persoonlijk voor hun inzet en verraste hen met een oorkonde, bedankbrief en een centrumbon.
Bekijk ook de reportage van Omroep Tilburg