Wisseling van de wacht

Op dinsdag 22 mei van 19.30 tot 20.15 uur is er een korte vergadering van de raad, waarna de huidige wethouders Theo van der Heijden, Harry van de Ven en Guus van der Put afscheid nemen van de raad. Op woensdag 23 mei, eveneens vanaf 19.30 uur, leggen de nieuwe raadsleden de eed of gelofte af. Ook wordt er een besluit genomen over het concept-bestuursakkoord en de benoeming van de nieuwe wethouders. U kunt hen na afloop feliciteren.

Voorgedragen wethouders
Tijdens de besluitvormende vergadering op 23 mei kunnen de oppositiepartijen reageren op het bestuursakkoord en wijzigingen voorstellen. Leidende thema's in het bestuursakkoord zijn duurzaam en dienstbaar. Ook beslist de raad over de kandidaat-wethouders voor de bestuursperiode 2018-2022: Bert Schellekens (Lijst Riel Goirle), Piet Poos (CDA), Marijo Immink (Pro Actief Goirle) en Johan Swaans (VVD).

Welkom
De voorlopige agenda's en stukken zijn te vinden op de website van de raad. Hier zijn ook de vergaderingen ook live te volgen of later te bekijken.

Receptie
Op donderdag 24 mei van 16.30 tot 18.00 uur kunt u afscheid nemen van Theo van der Heijden, Harry van de Ven en Guus van der Put tijdens een informele receptie in de hal van het gemeentehuis.