Zaadjes planten voor groene schoolpleinen

Wethouder Harry van de Ven en watergraaf Peter Glas van waterschap De Dommel trapten op dinsdag 10 april het middagprogramma af van de Nationale Buitenlesdag op basisschool De Regenboog in Goirle. Dit is één van de driehonderd scholen die meedoet aan deze buitenlesdag. Met hun aanwezigheid en door zaadjes te planten, willen ze scholen attenderen op de nieuwe subsidieregeling 'Schoolpleinen van de toekomst'. Samen zetten ze zo een eerste stap naar een groene schoolomgeving.

Voordelen
Groene schoolpleinen hebben de toekomst, want ze zijn aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het klimaat- en watervriendelijk maken van de leefomgeving.

Al veel aanmeldingen
Harry van de Ven: "Veel scholen in onze gemeente hebben zich al gemeld om aan de slag te gaan met groene schoolpleinen, waaronder De Regenboog. Dankzij deze regeling kunnen de scholen nu echt werk maken van een natuurlijk schoolplein."

Natuur- en milieueducatie
Deze subsidieregeling past ook helemaal bij het milieubeleidsplan van de gemeente. Harry van de Ven: "Hierin draait het om biodiversiteit, water, klimaat, energie en afval. Natuur- en milieueducatie helpt om onze ambities waar te maken. Daarom ondersteunen we scholen graag bij het voorbereiden en realiseren van groene schoolpleinen, net als bij het geven van buitenlessen over natuur en milieu."

Groene inrichting
Per Brabants schoolplein is er € 14.000 beschikbaar, dankzij de bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, de vier Brabantse waterschappen en andere partners. Hiermee kan maximaal 70% van de ‘groene’ inrichtingskosten worden vergoed.

Samen
Om het project te laten slagen moeten de school, leerlingen, ouders en liefst ook de buurt, betrokken worden bij de herinrichting van het schoolplein. Maar ook hoveniers en groenbedrijven, want zij kunnen met hun kennis en ervaring helpen om pleinen te vergroenen.