Enquête ondernemersklimaat

Heeft de gemeente Goirle het beste ondernemersklimaat van Nederland? We zijn benieuwd waar we staan en doen daarom mee met deze verkiezing die MKB-Nederland eens in de twee jaar organiseert. Ondernemers kunnen dan ook vanaf 19 maart een brief verwachten met een uitnodiging om de enquête digitaal in te vullen. Dit duurt slechts 5 minuten.

Stimulans
Hoe klantvriendelijk is onze gemeente? Wordt er snel betaald? Krijgt het midden- en kleinbedrijf in Goirle en Riel voldoende kansen bij opdrachten van de gemeente? Wegen de lokale belastingen wel op tegen wat de gemeente daarvoor terugdoet in onderhoud en aanleg van wegen, bedrijventerreinen, enz. Dat zijn enkele vragen die de ondernemers krijgen voorgelegd. Hun antwoorden leveren een totaalscore op en natuurlijk een ranglijst! Deze stimuleert de gemeente zich nog meer in te spannen voor de ondernemers en hen voldoende ruimte te geven om te ondernemen.