Participatieverklaringen ondertekend

In november hebben tien inburgeringsplichtigen in de gemeente Goirle de Participatieverklaring ondertekend. Dit moment geldt als afsluiting van een traject waarin zij door het volgen van verschillende workshops hebben geleerd over de belangrijkste waarden in Nederland: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Inburgeringsplichtigen in Goirle moeten deze workshops afronden om later het inburgeringsdiploma te kunnen behalen. Bij het ondertekenen van de verklaringen benadrukte burgemeester Mark van Stappershoef het belang van participatie en het leren van de Nederlandse taal, waardoor het inburgeringsproces voor hen gemakkelijker zal verlopen. Wij wensen alle deelnemers succes met hun inburgering en heel veel geluk in Nederland!