Kindermishandeling: niets doen is geen optie!

Maandagmorgen openden wethouder Piet Poos en rector van het Mill Hill College Rijk Vlaanderen de Week tegen de Kindermishandeling. In de regio Hart van Brabant wonen circa 450.000 mensen. Meer dan 3000 kinderen in deze regio hebben te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. Slechts de helft van deze kinderen krijgt hulp. Dat moet anders: niets doen is geen optie!

Wethouder Poos en rector Vlaanderen zijn beiden nauw betrokken bij de samenwerking voor de jeugd in de regio Hart van Brabant. Wethouder Poos in het dagelijks bestuur jeugdhulp en rector Vlaanderen als lid van de Taskforce Kindermishandeling, waar ook burgemeester Mark van Stappershoef lid van is.

Meldcode
Wethouder Poos overhandigde op het Mill Hill College de nieuwe meldcode aan rector Vlaanderen. De meldcode gaat in op 1 januari 2019 en regelt in 5 stappen hoe samengewerkt moet worden als iemand vermoedt dat een kind onveilig is. De nieuwe meldcode is minder vrijblijvend en beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. Nieuw is dat vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd gemeld moeten worden bij Veilig Thuis.

Dialoog
Om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren wordt er deze week in de Regio Hart van Brabant niet alleen over kinderen gepraat, maar vooral ook mét kinderen. Er staan verschillende activiteiten op het programma waarbij kinderen en professionals met elkaar in gesprek gaan. Tijdens het afsluitende symposium op vrijdag 23 november worden de manifesten 'We doen het samen' overhandigd aan de wethouders van de verschillende gemeenten en de aanwezige Taskforce-leden. Zo kan bij besluiten rekening worden gehouden met de behoeften van het kind en kunnen we er samen voor zorgen dat alle kinderen in de regio veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Maak je je zorgen of wil je advies? Bel (gratis) met Veilig thuis via 0800-2000 of ga naar www.veiligthuismiddenbrabant.nl.