Onderscheiding voor Ad Schellekens

Op zaterdag 6 oktober 2018 reikte burgemeester Mark van Stappershoef een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer A.J.M. (Ad) Schellekens. Dit gebeurde tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van FNV Bouw Goirle-Riel in Gasterij de Commanderie. De heer Schellekens werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Schellekens (75) is al sinds 1983 zeer actief in diverse vrijwilligersfuncties bij diverse onderdelen van FNV Bouw, de Belasting Service van FNV en Lokaal FNV Midden-Brabant. Zo is hij sinds 1983 voorzitter van FNV Bouw, afdeling Alphen en Riel, later: afdeling Goirle en Riel.

Binnen de Belasting Werkgroep van de Belasting Service FNV is hij sinds 1983 vrijwillig actief als co├Ârdinator en instructeur. Hij co├Ârdineert het invullen van belastingformulieren voor de leden en geeft instructie en bijscholing aan de invullers. Tussen 1993 en 2015 is hij als afgevaardigde van FNV Bouw lid geweest van de OR, Bedrijfskadergroep en Concernkadergroep.

Binnen FNV Midden-Brabant is de heer Schellekens sinds 2007 penningmeester en maakt sinds 2014 deel uit van het dagelijks bestuur en de werkgroep jubilarissen.