Begroting Goirle: duurzaam en dienstbaar

Goirle zet met begroting in op duurzaam en dienstbaar

In de eerste begroting in de nieuwe raadsperiode zijn de ambities uit het Bestuursakkoord (2018-2022) vertaald naar de verschillende programma's. Er is geprobeerd de begroting leesbaarder en toegankelijker te maken, de thema's 'duurzaam' en 'dienstbaar' vormen de rode draad.

Ambities
Wethouder Johan Swaans: ,,De gemeente wil energie die in de gemeente wordt verbruikt veel duurzamer gaan opwekken. Van 14% in 2020 streven we naar 25% schone energie in 2030. Ook streven we in 2021 naar maximaal 60 kg restafval per persoon per jaar. Maar duurzaamheid kun je ook in een sociaal perspectief zien, waarbij we investeren in een vitale en leefbare samenleving. Voor onze inwoners, maar ook graag in samenwerking met hen."

Afvalstoffenheffing hoger
Sinds 2016 is er veel veranderd in de manier waarop gemeenten hun gescheiden afval aanbieden. De kosten, bijvoorbeeld van de milieustraat blijken toch hoger te zijn dan in eerste instantie werd verwacht en plastic en papier brengen minder op. Samen met een inflatiecorrectie zijn de  afvalstoffenheffingen voor zowel eenpersoonshoudens als meerpersoonshuishoudens met respectievelijk 24 % en 34 % toegenomen.  Goirle blijft desondanks onder het landelijk gemiddelde en ter (gedeeltelijke) compensatie is de rioolheffing gedaald.

Meer weten?
Het College van burgemeester en wethouders biedt de begroting 2019 aan de gemeenteraad aan. Deze wordt besproken tijdens de beeldvormende vergadering van 9 oktober. Tijdens de vergadering kunt u uw mening geven. Meldt u dan aan bij de griffie, T 013 5310 610 of via gemeenteraad@goirle.nl. De vergadering is ook live te volgen via raad.goirle.nl. Het besluit over de begroting zal genomen worden op 6 november.